Day #200 – Smartlog @ VIO 2018

Smartlog hân hạnh đồng hành cùng HCA trong sự kiện lớn – Vietnam ICT Outlook 2018. Đội ngũ chiến binh Smartlog sẵn sàng tiếp đón quý khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và truyền thông.

image

Thông tin chi tiết về sự kiện:

http://hca.org.vn/hoi-thao-toan-canh-cntt-tt-viet-nam-vio-2018-voi-chu-de-doi-moi-sang-tao-trong-ky-nguyen/