Day #88 Smartlog Vietnam

1. Tiếp cận 5 Angel investor tiềm năng. 2 lắc. 1 ngẫm nghĩ. 2 dời lịch hẹn.
2. Từ lúc post tin bên nhóm Launch, thấy vui vì có những bạn đọc tin và ủng hộ. Bạn ở bên Pháp hỏi có cộng tác được gì không, một khách hàng cũ thì nói “em đánh giá bên anh cao nhất mà duyên chưa tới, chắc chắn em sẽ dùng giải pháp bên anh. Các anh cố gắng nhé!”. Một bạn làm gia công phần mềm ghé chơi và trao đổi về định hướng làm Blockchain trong logistics.
3. Một khách hàng lớn bảo: các em cứ kiên nhẫn, làm cho tốt đi rồi hãy trình bày cho lãnh đạo bên anh. Anh muốn mọi người phải WOW một cách thuyết phục khi so sánh Trước và Sau khi thực hiện giải pháp.

Xin hết ạ.

Day #86 at Smartlog Vietnam

1. Hôm nay, đang thảo luận với Gartner về định hướng Go-global của Smartlog.
2. Hoàn thành 1 bài viết chia sẻ kinh nghiệm vận hành kho ứng dụng công nghệ trên tạp chí VLR.
3. Win lại một khách hàng đang manh nha chia tay mình.
4. Grey Orange qua training cho Smartlog về giải pháp Sorting và Autobot để đi chinh phục thị trường Việt Nam. Target customer của mình sẽ là Vinfast, An Phước, Colgate, EMS, May Nhà Bè, Thái Bình Shoe.
5. Được Sếp mua cho cái ghế “manager” mới

I love Smartlog!

#gosmartlog.