Day #273: LÀM SAO CHỐNG BÁN PHÁ VÙNG?

Bán phá vùng là một vấn đề khá nghiêm trọng trong quản trị bán hàng – kênh phân phối. Tuy nhiên, khi thiết kế chính sách bán hàng, nguyên tắc “đặt hàng nhiều hơn, chiết khấu nhiều hơn” đã dẫn đến động lực cho một số NPP lớn hơn đứng ra gom hàng để hưởng chiếc khấu lớn hơn và bán lại cho NPP nhỏ hơn. Điều này dẫn đến bóp méo số liệu thị trường (NSX không biết mức độ tiêu thụ thực tế theo từng NPP), ảnh hưởng đến việc chia địa bàn quản lý của đội sales NPP.

Từng có một câu chuyện kinh điển trong ngành: Doanh nghiệp vận tải X được giao chở hàng đến NPP Y. Trên đường đi, NPP Y gọi điện cho tài xế và yêu cầu giao hàng đến NPP Z. Sales NPP Z phát hiện ra, liền báo ngay cho công ty để xử lý. Thế là công ty vận tải X bị liên đới vào một câu chuyện họ chẳng liên quan mấy để giải thích vì sao tài xế lại làm câu chuyện nêu trên.

Hiện nay, về nguyên tắc, xe tải tham gia dịch vụ vận chuyển đều phải có hộp đen, tuy nhiên, không phải cứ có hộp đen là giải quyết được vấn đề vì rất khó đoán định hành trình của tài xế ngoại trừ gọi điện thoại.

Giải pháp Smartlog là kết hợp thông tin 1) hộp đen của xe tải 2) mobile apps cho tài xế 3) Geo fencing để kiểm tra, cảnh báo tự động nhằm đem lại thông tin khách quan, trung thực nhất về tình trạng xe, tài xế, giúp NSX có thêm một “con mắt” để nắm bắt tình hình giao hàng từ Trung tâm phân phối đến các NPP.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s