Day #272: KIỂM ĐẾM, KIỂM ĐẾM VÀ KIỂM ĐẾM

Nếu đi máy bay, bạn bị kiểm tra giấy tờ cá nhân và vé mấy lần? Ít nhất là 4 lần (security, check in ra cửa on-boarding, check in ngay trước thang lên máy bay và khi vừa bước vào trong máy bay). Dĩ nhiên xác xuất để 3 người kiểm sai cùng một lúc là rất thấp, nhưng các hãng hàng không vẫn duy trì việc kiểm đếm như vậy.

Thực tế, kiểm đếm là việc lãng phí xuất phát từ giả định cơ bản: chúng ta không tin nhau. Và để phòng ngừa 1% gian lận, 100% đều phải kiểm đếm.

Trong thực tế, mình đi thăm rất nhiều kho hàng và vẫn có nhiều doanh nghiệp dù rất lớn, vẫn duy trì việc dùng các thẻ kho bằng giấy. Để cập nhật thông tin hàng hóa, mỗi lần có thay đổi số dư, nhân viên kho phải viết chữ thông tin số lượng.

Có cách nào làm tốt hơn không?

Smartlog có sẵn giải pháp cài apps lên Smartphone để phục vụ kiểm đếm ngay lập tức, giảm thiểu thời gian dùng mắt để đọc mã hàng hay tên hàng.

Còn về việc kiểm đếm, những bạn làm vị trí phụ trách cải tiến liên tục có thể xem xét lại về tần suất hoặc các biện pháp nào để giảm bớt kiểm đếm thì quy trình mới gọn gàng, bớt rườm rà. Chẳng hạn: Seal xe, camera giám sát, giám sát GPS để xem thời gian dừng..

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s