Day #254: ÔN CỐ, TRI TÂN.

Đây là một bài viết hay, hy vọng là bài viết chân tình. Có lẽ cũng ít bạn dành thời gian đọc và suy ngẫm về bài viết này.

Mình chỉ nói ngắn gọn: trong môi trường thông tin không sẵn có hoặc bị phân tán, rất nhiều quyết định kinh doanh được đưa ra dựa trên một số giả thuyết quan trọng. Chẳng hạn, có thật 93% xe tải ở thị trường Việt Nam là sở hữu cá nhân? Có thật 70% xe tải Việt Nam đang chạy rỗng chiều về? Ngay cả những con số từng nằm trong báo cáo của WB, được trích dẫn đi lại nhiều lần vẫn có thể không đúng.

Khi không có thông tin, những quan sát/hiện tượng chỉ là giả thuyết, có thể đúng hoặc có thể sai. Trong câu chuyện này, bạn CEO của Palleter đã có một quyết định quan trọng là từ chốn nhận vốn đầu tư 1 triệu USD chỉ vì những gì bạn đặt ra giả thuyết mà trong thực tế cho thấy không đúng nữa. Và bạn dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Kết thúc có hậu là những trải nghiệm đã thu nạp của bạn cùng team Paletter đã có thể kết hợp với một doanh nghiệp/quỹ đầu tư phù hợp khác để làm được điều tốt hơn.

Chúng ta không có gì sai khi tin vào những điều mình đang làm, nhưng hãy mở lòng để khi những giả định nền tảng cho mô hình kinh doanh của mình có thể không còn đúng. Thất bại là nền tảng cho thành công nếu chúng ta thu nạp được và giữ vững được ý chí!

Link tham khảo bài gốc: https://medium.com/@MartKelder/end-of-road-for-trucking-startup-palleter-523a4a906fe9

View at Medium.com

 

 

View at Medium.com

View at Medium.com

View at Medium.com

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s