Day #249: XỬ LÝ HƠN 100 HÌNH THỨC VẬN TẢI CONTAINER

Vận tải container là hoạt động vận tải rất phức tạp vì có đến 3 đối tượng phải quản lý: 1) đầu kéo 2) Rờ mooc 3) Container (xe tải chỉ là một đối tượng).
 
Cộng thêm các yếu tố khác như: 1) có phụ xe không? 2) có tài xế 2 không? Lấy cont/trả cont không? 3) Có chạy xuyên biên giới không? 4) Tuyến đường có bị cấm tải, cấm giờ không?..5) Có đơn hàng đóng kết hợp không?.. thì đủ hình dung một ma trận các tình huống mà người điều hành vận tải container phải xử lý thế nào.
 
Người điều hành khéo léo là biết luân chuyển được đầu kéo và mooc một cách hợp lý để khai thác tối đa phương tiện bởi vì thời gian chờ đóng hàng container khá lâu, thời gian chờ lấy vỏ/trả vỏ cũng khá mất thời gian.
 
Mình thử liệt kê khoảng một số trường hợp để chúng ta dễ hình dung việc luân chuyển, điều phối vận tải container phức tạp ra sao:
 
Nhập khẩu FCL
Xuất khẩu FCL
Chuyển kho FCL có lấy rỗng
Chuyển kho FCL không lấy rỗng
Chuyển kho 1-1 không dùng cont (Cont sàn)
LCL lấy trả cont
LCL không lấy trả cont
FTL xuyên biên giới
Cắt mooc 1 đơn xuất khẩu
Hạ cont 1 đơn nhập khẩu
Hạ cont 1 đơn xuất khẩu
Tách chặng cắt mooc 1 đơn nhập khẩu
Tách chặng cắt mooc 1 đơn xuất khẩu
Tách chặng hạ container 1 đơn nhập khẩu
Tách chặng hạ container 1 đơn xuất khẩu
Swap 1 mooc
Swap 2 mooc
Kẹp 1 mooc
Kẹp lệch 1 mooc
Kẹp 2 mooc
Tăng bo
Đơn/cắt romooc/ chạy tiếp
Thêm chặng
Hạ cont + Kẹp trả rỗng
Kẹp Cont
Kết hợp đơn Chuyển kho + chặng rỗng NK
Rằng buộc chuyến tách chặng cắt romooc
Đơn kẹp CK + XK/NK
Chuyển kho
Tăng cường FCL kế hoạch
Tăng cường chặng Empty
Tăng cường FCL-Chuyến đã chạy
 
Cho nên, nói ra để hiểu áp lực cho người làm vận tải container và Smartlog đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải container để giải quyết những phức tạp nói trên.
 
Hơn thế nữa, với các mô hình hợp tác trong vận tải, việc tối ưu hóa trên toàn cục sẽ thuận tiện hơn nhiều để khai thác hiệu quả xe container, giảm lãng phí cho tất cả các bên.
 
I ❤ Smartlog!
container1

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s