Day #248: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG LẠI CONTAINER (SWAP CONTAINER) ĐỂ GIẢM LÃNG PHÍ TRONG LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU

Hiện nay, trong vận tải đường biển nội địa, nếu kết hợp được container trả hàng với container đóng hàng xuất thì lãng phí sẽ giảm được khoảng 2 triệu/chuyến, gần bằng cước vận tải 1 chiều đường biển chiều Hải Phòng – HCM, nhờ giảm được chi phí nâng hạ hạ vỏ container (LO/LO) và chi phí chạy rỗng để lấy/trả vỏ container.

Ở châu Âu, một nền tảng thông tin đã và đang được sử dụng nhiều là Avantida. Ở Việt Nam, Smartlog đang hình thành liên minh giữa các hãng tàu nội địa và các chủ hàng lớn để cùng nhau kết nối trên nền tảng #STB, qua đó cùng giảm lãng phí cho các bên: chủ hàng, đơn vị vận chuyển, chủ tàu và xa hơn, giảm lượng xe tải lưu thông lãng phí, giảm khí thải cho môi trường.

Xin mời tham khảo chi tiết trong bài viết chia sẻ trên Vietnam Supply Chain Insight – VSCI.

 Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s