Day #233: CẬN CẢNH MỘT BUỔI NGHỈ TRƯA CỦA CÁC BÁC TÀI Ở TRUNG TÂM LOGITICS TBS Logistics Vietnam

Làm nghề cầm lái vốn là việc không dễ dàng. Có ngồi tâm sự, lắng nghe mới thấm những nỗi cơ cực của các bác.

Smartlog Vietnam và các nhà hảo tâm quyết đồng hành cùng các bác Tài Việt Nam.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s