Day #231: MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN GIAO HÀNG KÊNH SIÊU THỊ TRÊN NỀN TẢNG HỆ SINH THÁI SMARTLOG

Vấn đề lãng phí trong giao hàng kênh siêu thị ai cũng thấy.

Giải pháp phù hợp nhất hiện nay là GIẢM SỐ LƯỢT XE ĐẾN SIÊU THỊ bằng cách kết hợp tải, chủ yếu lại được thực hiện từ phía nhà sản xuất chứ không phải tại siêu thị. Trong khi đó, ở phía SIÊU THỊ có quá nhiều rào cản (constrainst) không dễ tháo gỡ so với từ phía Nhà sản xuất. Cho nên, chỉ cần tư duy lại vấn đề, đẩy áp lực sắp xếp về phía nhà sản xuất thì việc giải quyết trở nên nhẹ nhàng hơn.

Smartlog trân trọng giới thiệu giải pháp kết hợp vận tải của nhiều nhà sản xuất để giải bài toán giao hàng cho kênh siêu thị. Hệ thống Smartlog đã sẵn sàng để phục vụ rồi, ACE nào có quan tâm không?

 Smartlog Vietnam

Video giải pháp: https://youtu.be/txDWilBauJM

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s