Day #227: Logistics hợp tác trên nền tảng hệ sinh thái Smartlog, 15/08/2018.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Smartlog. Hơn một trăm khách đến tham dự sự kiện công bố giải pháp Smartlog Total Managed Transport và lắng nghe các giải pháp cụ thể về giảm lãng phí trong ngành logistics: Làm sao giao hàng cho siêu thị bớt nhọc nhằn? Làm sao hoán đổi container trên diện rộng? Làm sao kiếm hàng vận tải chiều về?..

Vấn đề ai cũng thấy. Giải pháp cũng không phải quá mới. Chuyện đóng hàng container kết hợp hai đầu, chuyện ghép đơn hàng khi giao hàng cho siêu thị chỉ là những biện pháp rất đơn giản để giảm chi phí.

Nhưng Smartlog hội đủ điều kiện để đưa việc giảm lãng phí trong logistics trên diện rộng thông qua nền tảng công nghệ thông tin sẵn có. Với mạng lưới khách hàng gần 50 công ty chủ hàng, logistics, mạng lưới kho cả Nam và Bắc hơn 500,000 m2 và mạng lưới đối tác vận tải hơn 5,000 chiếc xe, khả năng tối ưu hóa vận tải cho nhóm khách hàng này là cơ sở ban đầu để Smartlog có thể giới thiệu ngay những chiếc xe tải đáng tin cậy đến với các doanh nghiệp chủ hàng có nhu cầu vận chuyển.

Thị trường vận tải hàng hóa có quy mô khoảng 8-12 tỷ usd/năm, giảm lãng phí 10% đã là một con số không nhỏ góp phần vào nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Giải pháp của Smartlog không chỉ nằm ở công nghệ mà còn nằm ở sự kết nối với những người thật, việc thật trong ngành để giải quyết những bài toán về logistics hết sức căn bản. Smartlog đang kết nối với các doanh nghiệp có liên quan (vd: Bảo hiểm, Ngân hàng, Fintech, Xe tải, Dịch vụ bảo trì – sửa chữa xe tải..) để tạo ra một hệ sinh thái thật sự hướng tới khách hàng, tạo sự thuận tiện tối đa và tin cậy cho khách hàng.

Theo báo cáo của EY, với xu hướng chi phí logistics ngày càng tăng (nhiên liệu tăng, lương tăng, kẹt xe tăng, tiêu chuẩn khí thải tăng..) thì con đường hợp tác là con đường tất yếu để cùng nhau giảm lãng phí và khai thác hiệu quả phương tiện. Việc tối ưu hóa không thể nằm cục bộ trong một vài doanh nghiệp mà phải tối ưu hóa toàn cục cho rất nhiều doanh nghiệp.

p/s: Một vài hình ảnh không nói hết được công sức của tập thể ACE Smartlog cho sự kiện, nhưng là những hình ảnh minh chứng cho sự nỗ lực của những người trong vai trò hậu cần. Xin tri ân các bạn.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s