Day #212: Báo cáo thị trường và công nghệ Logistics do Vietnam Supply Chain Insight – VSCI thực hiện.

VSCI.GURU cung cấp báo cáo nghiên cứu về chuyển động thị trường và công nghệ logistics. Trong tháng 8 năm nay, báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho cộng đồng ACE quan tâm về logistics. 
Từ tháng 9, báo cáo sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân thực sự có quan tâm với một mức phí rất hữu nghị.

Link tải báo cáo: http://bit.ly/2LRUjVQ

Credit to Ha Nhi Tuan Quang

 Smartlog!

#vsci.guru #smartlogstory #logisticsreseachvietnam

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s