Day #209: Vietnam Logistics Performance index 2018

Xin chúc mừng Việt Nam tăng hạng mạnh mẽ trong báo cáo Năng lực logistics quốc gia (Logistics Performance Index – LPI) năm 2018 do World Bank vừa phát hành.

Một trong những lý do quan trọng của việc thăng hạng lần này là sự đồng lòng, cùng hướng tới mục tiêu chung của cộng đồng doanh nghiệp ngành dịch vụ Logistics Việt Nam.

Quay lại lịch sử trước đó, ngày 14/2/2017, Thủ Tướng chính phủ đã ký quyết định số 200/QĐ-TTg về Chương trình hành động thúc đẩy nâng cao năng lực logistics quốc gia với một tập hợp hơn 60 chương trình hành động và một trong những mục tiêu trọng điểm là LPI Việt Nam phải nằm trong top 50 của Thế giới (năm 2016, LPI VN bị tụt hạng, ở mức 64).

Để đi đến được quyết định 200/QĐ-TTg nói trên, phải kể đến vai trò trọng yếu của Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) khi cùng nhau khởi xướng Cuộc Vận động để hiến kế, nâng cao năng lực logistics Việt Nam từ hồi tháng 1/2016. Tự các doanh nghiệp cùng nhau đóng góp vào quỹ, tự phân công công việc để cùng nghiên cứu, tọa đàm, thảo luận và đóng góp ý tưởng, hình thành nên khung các chương trình hành động. Những sáng kiến của VLA đã được báo cáo lên các cấp chính quyền, báo cáo cho lãnh đạo Bộ Công Thương, được sự ủng hộ và đồng thuận của các chuyên gia World Bank.

Và trong đợt thực hiện báo cáo cho năm 2018, vào tháng 10/2017, đông đảo doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam đã tích cực tham gia trả lời phỏng vấn, cùng với hàng ngàn doanh nghiệp dịch vụ logistics, chủ hàng trên toàn thế giới. Và kết quả ngày nay đã cho thấy sự thay đổi đáng kể về năng lực thực hiện dịch vụ. Có hai tiêu chí được đánh giá Việt Nam có sự tăng trưởng chính là: (i) Logistics quality and competence và (ii) Tracking and tracing. Để tăng trưởng được 2 tiêu chí này, không có con đường nào khác ngoài con đường ứng dụng công nghệ. Và Smartlog rất hạnh phúc vì những đóng góp có ý nghĩa đó cho công nghệ cho ngành logistisc Việt Nam.
Cho nên, có thể nói, khi người Việt Nam chúng ta đồng lòng và chung sức, không gì là không thể!

LPI Vietnam 2018 v2

This slideshow requires JavaScript.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s