Day #208: In Smartlog, we trust

Việc duy trì ngọn lửa đam mê là điều không dễ dàng, nhưng một khi được dẫn hướng bởi những tấm gương làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế, chúng tôi luôn cảm thấy không đơn độc trên con đường thực thi sứ mệnh.

Hãy đồng hành cùng Smartlog trên chặng đường này, cả nhà nhé!

 

..Nói vậy thôi chứ trưa trưa anh em vẫn cơm hộp để mơ về một ngày mai tươi sáng hơn..

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s