Day #206 – Bốc xếp

Một tấm ảnh hơn ngàn lời nói. Nghề bốc xếp ở VN nói riêng và ở Indo, Thai, Phi là tương tự. Mong rằng sẽ sớm có giải pháp bốc xếp bằng pallet để sớm giải quyết được vấn đề này.

IMG_0943

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s