Day #200 – Smartlog @ VIO 2018

Smartlog hân hạnh đồng hành cùng HCA trong sự kiện lớn – Vietnam ICT Outlook 2018. Đội ngũ chiến binh Smartlog sẵn sàng tiếp đón quý khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và truyền thông.

image

Thông tin chi tiết về sự kiện:

http://hca.org.vn/hoi-thao-toan-canh-cntt-tt-viet-nam-vio-2018-voi-chu-de-doi-moi-sang-tao-trong-ky-nguyen/

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s