Day #199 @Smartlog vietnam

99.9 % go-live dự án quản lý vận tải thuỷ bằng xà lan cho khách hàng ở Kiên Giang.

Với đặc trưng sông nước miền Tây, xà lan không chỉ là một phương tiện vận tải chính mà còn là một kho nổi di động.

Và quản lý quá trình (1) Lưu chuyển và (2) Lưu trữ hàng hoá là sứ mệnh của Smartlog..

Vận tải thuỷ có nhiều yêu cầu mới lạ, đặc trưng mà các phần mềm quản lý vận tải chưa “rờ” tới được. Cho nên, Smartlog rất cảm ơn khách hàng đã tin tưởng chọn lựa, cộng tác nhiệt tình để bên em đặt một chân vào lĩnh vực này.

Chào miền Tây sông nước, we are comming, soon!

Chị Lien Truong Thi Kim, em Nga Le, bajn @thu dang mến, hỗ trợ thằng em/anh/ban này nha!

 Smartlog!

#smartlogstory

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s