Day #188 Smartlog Vietnam

Hôm nay, một công ty trong top 10 3PL toàn cầu tổ chức hội nghị khách hàng tại Việt Nam, mình được rủ rê làm guest speaker vì có liên quan đến Tech trong logistics. Giữa tháng 8 lên dĩa.

Hôm nay, được lời mời dự kiện một công ty tư vấn bất động sản hàng đầu trong khu vực (không phải Cushman & Wakefield, CBRE hay Savills..) vì mình có liên quan đến mảng bất động sản công nghiệp.

Hôm nay, ngồi bù khú với một bạn đầy lửa từ một công ty Logistics trong top 5 Việt Nam, tự dưng cơ hội lại mở ra đùng đùng. Gặp người hiểu mình, ta nói nó sướng gì đâu í..

Mình lại làm biếng từ chối chuyện hội hè..

 Smartlog!

#smartlogstories

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời và nước

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s