Day #186 Smartlog Vietnam

NGÀY THỨ 100

Tròn 100 ngày từ ngày mình viết nhật ký Smartlog. Nghiệm lại, mình thấy có mấy ý sau:

  1. Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến. Mỗi ngày đến công ty, ko hẳn 100% là đều vui, nhưng chỉ số hạnh phúc của mình có lẽ phải trên 80%.
  2. Hạnh phúc không phải là có nhiều hợp đồng và doanh số. Sự tin tưởng của khách hàng ngày một lớn hơn mới là quan trọng.
  3. Hạnh phúc không phải là công ty có thật nhiều sản phẩm mà là một đội ngũ ngày càng hiểu nhau hơn, ăn ý hơn.
  4. Hạnh phúc không phải là tăng trưởng công ty lên vài trăm nhân viên mà là dưới 100 nhân viên vẫn có thể đi chinh phục thế giới.
  5. Hạnh phúc là khi cùng sơn một cái hàng rào thì cả mặt trước và mặt sau của hàng rào được sơn đẹp như nhau, đồng đội là đồng hành, đồng chí hướng.
  6. Hạnh phúc là có sự xuất hiện đúng lúc của những cộng sự, đối tác, nhà đầu tư và khách hàng.

P/s: Cuối cùng, Hạnh phúc là khi sẻ chia, “phúc bất tận hưởng”. Biết ơn cuộc đời!

 Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s