Day #181 Smartlog Vietnam

NIỆM KHỞI, DUYÊN PHÁT

Làm việc với anh cách đây 14 năm tại P&G. Dõi theo con đường của anh trong hơn 10 năm. Từng làm cộng sự tại Gemadept Logistics.

Sau một chặng đường dài làm Logistics Director, Supply chain director ở nhiều công ty có “số má” trong ngành, anh chọn con đường đi chia sẻ những trải nghiệm cho những người cần. Và Smartlog là một trong những phương án anh Kiệt sẽ cộng tác để lan tỏa tình yêu đối với ngành logistics.

Từ hôm nay, đội ngũ chuyên gia của Smartlog sẽ có thêm anh Lưu Anh Kiệt, người có hơn 20 năm gắn bó với công việc Logistics – Supplychain.

Một trong những sứ mệnh anh Kiệt dẫn dắt sẽ là giúp các doanh nghiệp nhanh chóng chẩn đoán sức khỏe hoạt động logistics, có các giải pháp để nâng cao hiệu quả vận hành, an toàn và hạnh phúc hơn cho người lao động. Năm nay, mục tiêu đặt ra là giúp cải tiến ít nhất 1 kho hàng/tuần, nghĩa là ít nhất 25 nhà kho từ giờ đến hết 31/12/2018.

Đầu óc bạc tỷ với mức phí chuyên gia nhẹ nhàng không tưởng, chỉ dành cho những doanh nghiệp có tâm và thật sự trăn trở!

Xin cảm ơn anh Kiệt!

181.jpg

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s