Day #180 Smartlog Vietnam

NHỮNG NGÀY ĐI CHIA SẺ

3 tháng vừa qua là những ngày sôi động. Càng chia sẻ càng thấy hạnh phúc. Trường nào cần mình nói chuyện với các bạn sinh viên về nghề logistics thì ới nhé.

 Smartlog!

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s