Day #179 Smartlog Vietnam

NGHỈ HÈ

Một chuyến đi tuyệt vời và đẳng cấp ở FLC Quy Nhơn.

Mình thì lỡ hứa năm sau đưa toàn công ty đi nghỉ hè ở Maldives..Giờ sao ta?

 Smartlog!

p/s: Hình ảnh credit to Tuan Quang

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s