Day #176 Smartlog Vietnam

Post cái hình này để nói Smartlog chỉ đang nhắm đến 1% của cái thị trường gần 3,000 tỷ usd này thoai..

 Smartlog!

————————————

Nhật ký Smartlog
Day #176 Smartlog Vietnam
Keep silent before it comes…

 

Nhật ký Smartlog

Day #176 Smartlog Vietnam
Smartlog & JVN have ROBOT.

Ngày nay, với năng lực của đội ngũ Smartlog và viện JVN, chỉ cần ngó con robot này là có thể chế được ra con giống 80% và chi phí bằng 50% phiên bản nước ngoài.

Đường đến 4.0 đã rất gần. Có ai muốn thử không ạ?

Mại dzô, mại dzô..

Hãy là những người tiên phong, đừng là kẻ theo đuôi!

Smartlog chính thức nhận đơn đặt hàng Robot trong nhà máy, nhà kho theo yêu cầu!

Liên hệ: Trần Lê Khởi Nguyên

#smartlogstory #wecandoit #gosmartlog

https://www.facebook.com/khiemtranjk/videos/10156572191360719/?t=13

176 1.jpg

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s