Day #171 @Smartlog Vietnam

RA MẮT THIẾT BỊ IoT Made-in-Smartlog

Hoà cùng xu hướng thúc đẩy IoT trong quản trị logisitics, Smartlog chính thức ra mắt thiết bị theo dõi thông minh thay cho con người trong vận hành logistics:

  1. Bạn cần theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong kho, trong container lạnh, trong xe tải theo thời gian thực?
  2. Bạn cần biết vị trí xe tải, trailer, container, xe cơ giới hạng nặng trong xây dựng, các kiện hàng siêu trường siêu trọng theo thời gian thực?
  3. Bạn muốn chỉ bạn biết thông tin này, không cho các bên cung cấp dịch vụ (vd: VM, BA, BK..) biết vị trí phương tiện, thiết bị?

4) Bạn cần định vị hàng hoá, xe trong vận tải xuyên biên giới? (2 sim của 2 quốc gia khác nhau bên em có luôn)

5) Giá cả được thiết kế để phù hợp với DN Việt Nam, super cạnh tranh so voéi sản phẩm tương đồng chất lượng ở nước ngoài.

Ỏrder Ngay và Luôn trong tháng này để hưởng chính sách Giá Siêu Đặt Biệt mừng WorldCup (4 năm mới có một lần).

Liên hệ: Trần Lê Khởi Nguyên

 Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s