Day #170 Smartlog Vietnam

EUREKA, EUREKA, EUREKA..

Hơn hai thiên niên kỷ trước, bác Archimedes đã trần như nhộng lao ra đường vừa chạy vừa la..

Hôm nay, mình cũng trong tâm trạng như vậy.. Muốn khóc!!

 1. Chốt được hợp đồng tiền tỷ đầu tiên sau 6 tháng đi làm.
  2. Được các anh nhận lời làm cố vấn: Ly Truong ChienNguyen Hoang GiangWinter Nguyen, anh Matthew White (CEO của NuAdvisory), đang chờ chốt với một số anh chị trong ngành.
  3. Được gặp chủ tịch một công ty vận tải lớn.
  4. Được Friedland Campina tạo điều kiện nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải.
  5. Được cùng làm Speaker với Hioraki-san, Senior Manager, Navigos Plus. (ai muốn đi làm cho công ty Nhật thì mình có người quen chuyên headhunt nhé).
  6. Nhắm mắt đặt cược vào trận Nhật – Columbia và kết quả là mình thắng.

Tạ ơn cuộc đời..

 Smartlog!

#smartlogstory

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s