Day #169 Smartlog Vietnam

TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP HAY LỖI PHẦN MỀM?

Mình ít khi đọc báo Thanh Niên, nhưng sao lại xui khiến đi cắt tóc đọc đúng cái bài này, vừa đọc vừa sôi máu vì hai bệnh (1) sợ trách nhiệm (2) thiếu hiểu biết.

Phần mềm nó chả có lỗi gì đâu, lỗi là ở chỗ 1) người nhập liệu master data không nhập đầy đủ thông tin và 2) training cho user (người tinh ý thì biết, người “không tinh ý” thì ..tèo).

Đây không phải là lĩnh vực Smartlog muốn tham gia nhưng với trách nhiệm cộng đồng, Smartlog sẵn sàng tham gia đào tạo lại về nghiệp vụ logistics trong Bệnh viện để hạn chế tối đa những tai nạn “thiếu hiểu biết” như vầy.

ACE bên ngành Y tế có cần thì cứ ới.

 Smartlog.

#smartlogstory

169.jpg

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s