Day #163 Smartlog Vietnam

TỐC ĐỘ, CÁI TỐT NHẤT VÀ LÒNG BIẾT ƠN

Mình cảm ơn cuộc đời luôn dành cho mình những chọn lựa rất dễ dàng: chọn cái tốt nhất!

Vào nhà hàng, chọn món mắc nhất ắt là món nằm trong nhóm tốt nhất!

Vào ngành chuyển phát, hợp tác được với VN Post, Vietel Post ắt là một cơ hội lớn đang đến!

Tích hợp được với ERP của Oracle, SAP ắt là những bạn ERP khác cũng sẽ không khó khăn chi!

Vào ngành research doanh nghiệp ở Vietnam, ngoài đi với Stoxplus thì còn chọn lựa nào tốt hơn?

Làm M&A với Nhật thì mình đã có partner Dream Incubator và Nexus..

Ưu điểm của những Start up như mình là tốc độ mở deal, mỗi ngày mình gặp đối tác và mở ra 2-3 deal, 1 tháng là phải close 10-15 deal.

Mà ai bảo vậy là áp lực nhỉ? I am zero-stress!

Ví dụ, mới chốt deal hôm qua là sẽ cùng bạn Hiroaki từ Vietnamwork đến chia sẻ trong workshop của chị Vuong Phi tối thứ tư tuần sau ở Bitexco nhờ sự trợ giúp của bạn Phan Thi Truc.

Ví dụ, chốt deal với chị Nguyen Meggy là sẽ xây dựng không gian trên VSCI.GURU cho các chuyên gia trong ngành logistics Việt Nam.

Ví dụ, mới chốt deal hôm qua là Smartlog đầu tư 10+ điện thoại Samsung để cho khách hàng mượn sử dụng “thiệt” trong ứng dụng Mobile Apps vào quản lý vận tải!

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI!

 Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s