Day #159 Smartlog Vietnam

THƯ MỜI THAM DỰ SỰ KIỆN RA MẮT CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỦA SMARTLOG

Thay mặt ACE Smartlog, mình xin mời các anh chị đang là:
1. Chủ doanh nghiệp vận tải, logistics
2. Quản lý cấp cao doanh nghiệp sản xuất, thương mại có quan tâm đến hoạt động logistics
3. Các anh chị chuyên gia trong lĩnh vực logistics, supply chain
4. Các anh chị đối tác công nghệ có liên quan đến: IoT, Blockchain, Data Analytics, AI, Robotics,..
5. Các anh chị phóng viên chuyên trong lĩnh vực công nghệ, logistics
6. Các anh chị đại diện các quỹ đầu tư VC đang tìm kiếm một Start up Việt đủ tầm đi global

tham gia buổi giới thiệu các giải pháp của Smartlog.

Link đăng ký:
https://goo.gl/forms/K0DjXE39w6qdfUXI3

159.jpg

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s