Day #149 Smartlog Vietnam

Lúc này, mặt trận phía Bắc đang sôi động. 6 lính chiến Smartlog đang cùng 2 khách hàng lớn triển khai dự án tại Hà Nội.
Lúc này, mặt trận khu vực Bình Dương cũng đang nóng dần. Phải go-live bằng được giải pháp quản lý kho CFS cho một khách hàng CFS lớn nhất Việt Nam.
Lúc này, 2 chiến hữu chắc đang còn nằm ngủ trên xà lan ở Kiên Giang để đưa giải pháp quản lý vận tải xà lan vào thực tế.
Là người Smartlog, tụi mình luôn sẵn sàng khi công ty gọi tên. Là người Smartlog, tụi mình hào hứng đi viết những kỳ tích do những người rất bình thường thực hiện.
Là người Smartlog, tụi mình là Start up có độ mở cao nhất với các đối tác hợp tác.
I ❤ Smartlog!

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s