Day #143 Smartlog Vietnam

1. Tin vui từ BTC Sharktank: Lọt vào top 100
2. Present tại Logistics Forum doVietnam Supply Chain tổ chức, gặp được nhiều anh chị em hay ho.
3. Dự show của VISA về thanh toán điện tử tại Hardrock cafe.
Dự là sắp bước chân vào show biz òi..
I ❤ Smartlog!

143.jpg

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s