Day #142Smartlog Vietnam

Đi dựStartup Thailand được BTC cho một slot self-pitching vầy nè. Who want to be partner of Smartlog?
I <3Smartlog!

KHI MỖI PHÚT GIÂY ĐỀU QUÝ Ở QUỐC ĐẢO SƯ TỬ…. Thì phải đua với thời gian thôi.. Singapore trip: Day 1
1. Seminar @Grey Orange
2. Mtg with Chiang
3. Mtg with Gartner (Thuỷ)
4. Dinner @Dintaifung với Hà Hải Hạnh
5. Coffee @Startbuck Fullerton
Lịch trình ngày 2:
1. Ăn sáng với chị Trang facebook ở toà nhà Marina One
2. Mtg with a fintech start up @Marina One
3. Seminar in Somerset
4. TBC
5. Home sweet home

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s