Day #127 Smartlog Vietnam

VÌ ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI..RA ĐI LÀ ĐỂ QUAY VỀ
Lịch công tác tháng 5 coi như kín:
1. Hôm nay-9/5: Hà Nội
2. 10/5: Log tech show, HCM
3. 11/5: Bình Dương
4. 12/5: Đà Nẵng
5. 17-18/5: Hải Phòng
6. 20-22/5: Sing (mang chuông đi oánh xứ người).
7. 24/5: speaker ở Logs Forum (VSC), HCM
8. 27-31/5: family vacation.
Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người!
Chúc tuần mới giàu năng lượng!
I ❤ Smartlog.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s