Day #124Smartlog Vietnam

MỘT NGÀY VUI
1. Sáng. cùng team đi chia sẻ góc nhìn với một khách hàng hơn 20 năm kinh nghiệm và vẫn còn khát khao tinh thần khởi nghiệp. Rất phục những “anh hùng thời hòa bình” như vậy. Bữa đầu được chú dẫn đi ăn ở Long Ký, cực ngon.
2. Chiều. Cùng team đi lắng nghe nhu cầu của một bác MNC. Mình chỉ nói: “Chuyện này, công nghệ bên em giải quyết được. Hãy cho em một cơ hội!”. Gặp người chịu lắng nghe mình, thấy sướng gì đâu!
3. Tối. Nhà đầu tư hỏi “Muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?”. Ấm lòng.
4. Đêm. Vợ dắt đi ăn (mình trả tiền).
5. (sáng nay). Đã kín lịch làm việc từ giờ tới cuối tháng, bao gồm: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Singapore (2 trip trong vòng 2 tuần).
I ❤ Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s