Day #123 @Smartlog Vietnam

1. Sáng, khách hàng qua gặp “Em có 500 tỷ đe đầu tư mảng logistics. Theo Smartlog, bên em nên mua công ty nào?”.
2. Chiều, em gái bên PWC qua hỏi thăm tổng quan thị trường Logs Việt Nam! Để tư vấn cho một khách hàng nước ngoài sắp vào Việt Nam! Từ chối nhận thù lao mà em cứ bắt phải cầm “Quà của cty em, ko phải của em”. Cầm về và chia hết cho team mình.
Hết.
I❤ Smartlog!
P/s: dự kiến làm buổi workshop về bức tranh thị trường logistics Việt Nam trong tháng 6: góc nhìn
người trong cuộc. Có ai thấy hứng thú ko ạ?123.jpg

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s