Day #120Smartlog Vietnam

120HÃY ĐỂ CON SỐ LÊN TIẾNG
1. Số lượng xe tải/container đang sử dụng dịch vụ quản lý vận tải (Smartlog Transportation Management) là 8,111, gần đạt chỉ tiêu 10,000 xe tải mà SếpKurt Binh đặt ra hồi đầu năm. Hai khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là GMD và VFC.
2. Diện tích kho đang sử dụng giải pháp quản lý kho (Smartlog Warehouse Management) là 903,100m2, tương đương khoảng 15%-20% diện tích kho dịch vụ trên cả nước.
3. Số lượng khách hàng đã ký hợp đồng với Smartlog: 31
4. Số lượng khách hàng chờ ký hợp đồng với Smartlog: 114
5. Số hợp đồng có giá trị trên 1 tỷ (đã và sẽ ký): >10
Chúc ACE nghỉ lễ vui vẻ!
p/s: năm 2017 Smartlog vẫn đang "lỗ kế hoạch".

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s