Day #170 Smartlog Vietnam

EUREKA, EUREKA, EUREKA..

Hơn hai thiên niên kỷ trước, bác Archimedes đã trần như nhộng lao ra đường vừa chạy vừa la..

Hôm nay, mình cũng trong tâm trạng như vậy.. Muốn khóc!!

 1. Chốt được hợp đồng tiền tỷ đầu tiên sau 6 tháng đi làm.
  2. Được các anh nhận lời làm cố vấn: Ly Truong ChienNguyen Hoang GiangWinter Nguyen, anh Matthew White (CEO của NuAdvisory), đang chờ chốt với một số anh chị trong ngành.
  3. Được gặp chủ tịch một công ty vận tải lớn.
  4. Được Friedland Campina tạo điều kiện nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải.
  5. Được cùng làm Speaker với Hioraki-san, Senior Manager, Navigos Plus. (ai muốn đi làm cho công ty Nhật thì mình có người quen chuyên headhunt nhé).
  6. Nhắm mắt đặt cược vào trận Nhật – Columbia và kết quả là mình thắng.

Tạ ơn cuộc đời..

 Smartlog!

#smartlogstory

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!