Day #98 Smartlog Vietnam

Khi fan cuồng của Smartlog “xăm tóc”. Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai!

Đang thảo luận với một khách hàng và cũng là nhà đầu tư tiềm năng ở Mỹ về cơ hội hợp tác!

Đang cảm thấy cuộc đời mình có quá nhiều may mắn!

Đang cảm thấy rõ thế nào là sống trong ĐAM MÊ!

 Smartlog!

 

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s