Day #92 Smartlog Vietnam

Smartlog chính thức trở thành hội viên Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), một trong những hiệp hội có uy tín nhất trong ngành dịch vụ logistics.

Khát khao nâng cao hiệu quả hoạt động ngành logistics bằng công nghệ là đam mê thao thúc Smartlog mỗi ngày!

 Smartlog!

92

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s