Day #88 Smartlog Vietnam

1. Tiếp cận 5 Angel investor tiềm năng. 2 lắc. 1 ngẫm nghĩ. 2 dời lịch hẹn.
2. Từ lúc post tin bên nhóm Launch, thấy vui vì có những bạn đọc tin và ủng hộ. Bạn ở bên Pháp hỏi có cộng tác được gì không, một khách hàng cũ thì nói “em đánh giá bên anh cao nhất mà duyên chưa tới, chắc chắn em sẽ dùng giải pháp bên anh. Các anh cố gắng nhé!”. Một bạn làm gia công phần mềm ghé chơi và trao đổi về định hướng làm Blockchain trong logistics.
3. Một khách hàng lớn bảo: các em cứ kiên nhẫn, làm cho tốt đi rồi hãy trình bày cho lãnh đạo bên anh. Anh muốn mọi người phải WOW một cách thuyết phục khi so sánh Trước và Sau khi thực hiện giải pháp.

Xin hết ạ.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s