Day #86 at Smartlog Vietnam

1. Hôm nay, đang thảo luận với Gartner về định hướng Go-global của Smartlog.
2. Hoàn thành 1 bài viết chia sẻ kinh nghiệm vận hành kho ứng dụng công nghệ trên tạp chí VLR.
3. Win lại một khách hàng đang manh nha chia tay mình.
4. Grey Orange qua training cho Smartlog về giải pháp Sorting và Autobot để đi chinh phục thị trường Việt Nam. Target customer của mình sẽ là Vinfast, An Phước, Colgate, EMS, May Nhà Bè, Thái Bình Shoe.
5. Được Sếp mua cho cái ghế “manager” mới

I love Smartlog!

#gosmartlog.

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s